czwartek, 15 listopada 2012

John Hilliard w Zachęcie / spotkanie

John Hilliard, fragment pracy "Grudniowe wody" 1976-1977 / materiał z wystawy w Zachęcie


W czwartek 15 listopada, tak jest - dziś! - w Zachęcie John Hilliard będzie mówił o swojej twórczości. Powiązaniem i okazją do jego wizyty jest wystawa "NIeprzekupne oko. Galeria Akumulatory 2. 1972 - 1990". Hilliard miał wystawę w Akumulatorach w styczniu 1978 roku. Jego ekspozycja zatytułowana była "Fotografie 1976-7". Trwała, jak wszystkie wystawy w Akumulatorach 2 - zaledwie kilka dni, od 16 do 19 stycznia. 
Na wystawie Hilliard pokazywał serię prac, m.in. "Three Conditions. Three Readings", "Jesion w Crag Lough", "Grudniowe wody". Sam autor, co nie było takie oczywiste w historii galerii, przybył na wernisaż (wielu autorów zrzeszonych w SIECI Jarosława Kozłowskiego przysyłała prace na wystawę pocztą). 
Hilliard w swojej twórczości badał granice i możliwości fotografii. Podobnie w końcu lat 1960tych i w latach 1970 czynili artyści zainteresowani fotografią w Polsce i na świecie. Sprzyjał po temu czas i nurt konceptualny w sztuce. Twórczość Johna Hilliarda mimo tak szerokiego tła i wielu podobnie działających w tym czasie artystów, jest bardzo konsekwentna i rozpoznawalna. 
Hilliard eksperymentował z podstawowymi środkami wyrazu fotografii, a przede wszystkim z głębią ostrości, kadrowaniem i badaniem zmiany znaczeń pod wpływem odpowiedniego tytułowania prac.

"Flagową" jego pracą jest "Powód śmierci" (The Cause of Death) z 1974 roku. Jest to zestawienie czterech zdjęć, w których znajdujemy wspólne pole - widok ciała w worku. Każde ze zdjęć jest inaczej podpisane: upadek, przygniecenie, spalenie, utopienie. Za każdym razem w kadrze pojawia się owa przyczyna - mniej lub bardziej czytelna wraz z podpisem. Praca ta, w dużym skrócie, odnosi się do możliwości manipulowania treścią poprzez kadrowanie tej samej fotografii.
Przyjrzałam się tej pracy pisząc prace magisterską ("Konceptualizm i medializm. Polska fotografia w latach siedemdziesiątych", UKSW 2006). Połączyłam wówczas w programie graficznym te zdjęcia, w pewnym sensie rekonstruując sytuację wyjściową. Chodziło o podkreślenie, że artysta kadruje ciągle tę samą fotografię. Dopiero niedawno trafiłam na pracę - dzieło Nicholasa Middletona z 2005 roku "Cztery śmierci" (Four Deaths), w którym w ramach twórczości innego artysty pojawia się swoisty remiks pracy Hilliarda. 


John Hilliard, Cause of Death, 1974 / rep. za David Campany, Art and Photography, s.78

rekonstrukcja zdjęcia wyjściowego dla pracy Johna Hilliarda, "Cause of Death" z 1974 r. / na potrzeby pracy naukowej,Joanna Kinowska 2004-6.

W trakcie wykładu usłyszymy z pewnością o najważniejszych pracach i praktykach artystycznych Hilliarda. Mam nadzieję, że będzie mowa nie tylko o samej filozofii fotografii lecz o uwarunkowaniach politycznych i przyjęciu tych prac przez krytykę i publiczność. 
O dzisiejszym wykładzie "Katalog błędów": W języku angielskim, w mowie potocznej zwrot „katalog błędów” jest kolokwializmem, który pozwala wyrazić czyjąś dezaprobatę, rozczarowanie pewną rzeczą bądź wydarzeniem. Natomiast w języku sztuki katalog oznacza publikacje towarzyszące wystawom; jak więc należy rozumieć określenie „katalog błędów” w kontekście sztuki? Odniesienie do sztuki jest bezpośrednie i widoczne w pracy Johna Hilliarda Jesion w Crag Lough prezentowanej na wystawie w Zachęcie, a także oryginalnie w Galerii Akumulatory 2. Patrząc z perspektywy wystawy prac artystów z kręgu Akumulatorów, którzy za pomocą alternatywnych form artykulacji artystycznej starali się przechytrzyć restrykcyjne władze komunistyczne, wydaje się być jasne, że wyrażenie „katalog błędów” może mieć również dwuznaczny, wręcz prowokcyjny wydźwięk.
Szeroki kontekst pracy Hilliarda stanowi tło dla jego wykładu, którego tematem będzie między innymi współpraca artysty z Galerią Akumulatory 2. Artysta omówi poszczególne prace, opowie szerzej o swojej twórczości. Będzie to okazja do dyskusji o sztuce i medium fotografii.
Artysta skupia się w szczególności na badaniu fotografii jako formy przedstawienia, której ograniczenia wynikają właśnie ze specyfiki tego medium. Właściwości fizyczne i optyczne fotografii mogą mieć znaczący wpływ na to, w jaki sposób interpretowany jest obraz. Czym są więc owe błędy w praktykowaniu fotografii? Jakie miejsce zajmują prace Johna Hilliarda w historii Akumulatorów? Jaki wpływ na twórczość artysty miała współpraca z tą galerią?
John Hilliard (1945, Lancaster, Wielka Brytania) – artysta konceptualny posługujący się medium fotograficznym. Studiował rzeźbę w Saint Martins School of Art w Londynie. Jeden z najbardziej analitycznych twórców badających możliwości procedur fotograficznych, funkcji przedstawiających fotografii oraz jej wiarygodności. Profesor Slade School of Art w Londynie.

więcej: 
5 minut z Johnem Hilliardem
o spotkaniu - Zachęta
mnóstwo prac Johna Hilliarda
jeszcze więcej prac i linków zw. z twórczością Johna Hilliarda

mam nadzieję do zobaczenia dziś o 18 w Zachęcie / wstęp wolny /spotkanie w języku angielskim / możliwe tłumaczenie na język polski (proszę przybyć wcześniej). 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz